• אבחון ליקויי למידה

  מהו אבחון דידקטי?

אבחון ליקויי למידה


מהו אבחון דידקטי?
אבחון דידקטי הינו תהליך של זיהוי, איתור, ומיפוי תפקודים לימודיים ואסטרטגיות למידה של התלמיד בכל אחת ממיומנויות היסוד, כגון: קריאה, כתיבה, הבנת הנקרא, חשבון, רכישת שפה זרה, תפקודי זיכרון וחשיבה מילולית.
 

מהן מטרות האבחון?
לאבחון מספר מטרות המשתלבות זו בזו כאשר מטרת העל הינה:
מציאת הנוסחה האופטימאלית להצלחת התלמיד בהתנהלותו מול מטלות לימודיות.
להלן המטרות העיקריות של האבחון הדידקטי:
 

 • איתור וזיהוי מוקדי הכוח הקיימים אצל התלמיד (תמיד יש).
   
 • איתור האסטרטגיות בהן משתמש התלמיד, ובמידת הצורך אנו מיעלים אסטרטגיות אלה וכן מקנים אסטרטגיות יעילות נוספות או חלופיות.
   
 • עריכת מיפוי של המוקדים שיש לחזקם (קשיים).
   
 • בניית תוכנית התערבותי התואמת את יכולותיו וכישוריו של התלמיד.
   
 • התלמיד עובר תהליך של הפנמת יכולותיו לצד התחומים עליו להתמודד בהישען על אסטרטגיות חלופיות.
   
 • הצגת ממצאי האבחון בפני הורי התלמיד וייעוץ מהן דרכי הטיפול היעילים ביותר עבור הנבחן.
   
 • הצגת ממצאי האבחון בפני צוות המורים בביה"ס במטרה לבנות תכנית לסיוע "ביתספרי".
   
 • המלצה למתן התאמות לדרכי היבחנות בהתאם לממצאי האבחון, בבית הספר, במבחני הבגרות, במוסדות להשכלה גבוהה וכן במבחנים הפסיכומטריים.מתי מופנה התלמיד/ה לאבחון דידקטי?
כאשר נצפה פער בין תפקודו של התלמיד לבין התפקוד המצופה לפי גילו. בנוסף, אבחון דידקטי מוצע כאשר יש קושי בלימודים וקיים פער בין ההישגים הלימודיים הנמוכים לבין היכולות הקונטיביות של התלמיד/ה.

צרו קשר

הצהרת נגישות